Lenen met BKR registratie

Wat is een BKR-registratie?

Het BKR (Bureau Krediet Registratie), gevestigd in Tiel, registreert alle persoonlijke kredieten die worden uitgegeven via een officiele kredietverstrekker. Wanneer je een kleiner bedrag leent voor een onverwachte reparatie, vakantie of een nieuwe televisie, of wanneer je juist een groter bedrag leent voor een keuken, een auto of zelfs een nieuwe boot wordt dit hier dus bijgehouden. Verder kunnen bedrijven als telefoonmaatschappijen en postorderbedrijven namen van klanten doorgeven die een betalingsachterstand hebben. Een lening voor een huis (een hypothecaire lening) wordt niet bij het BKR geregistreerd, behalve wanneer er een betalingsachterstand van meer dan vier maanden is opgelopen. Verder wordt een krediet alleen geregistreerd wanneer het een looptijd van meer dan drie maanden heeft en het een bedrag tussen de 500 en 125.000 euro betreft.

Hoe werkt het BKR?

Indien je aan je betalingsverplichtingen voldoet, heb je niets te vrezen van het BKR. Mocht dit wel gebeuren, of de vordering is in handen gegeven van een incassobureau, dan wordt uw naam gemarkeerd met een bepaalde code. Het is wettelijk bepaald dat kredietverstrekkers betalingsachterstanden doorgeven aan het BKR. Er zijn verschillende codes voor verschillende situaties: code A, code H, code 1, code 2, code 3, en code 4. Wanneer een betalingsachterstand ontstaat wordt code A (Achterstand) gegeven.
Indien de betalingsachterstand wordt goedgemaakt, verandert code A in code H (Herstel). Deze code H wordt echter alleen afgegeven indien de looptijd van het krediet nog niet ten einde is. Wanneer de betalingsachterstand op het betreffende krediet na afloop van de looptijd van het krediet wordt afgelost, blijft code A staan tot vijf jaar na de afloop van het krediet.

BKR-code 1,2,3 en 4

Zoals gezegd hanteert het BKR naast de codes A en H, ook de codes 1,2,3 en 4. Code 1 geeft aan dat er door de kredietnemer en de kredietverstrekker is gecommuniceerd over het openstaande bedrag, en dat er een zekere regeling is getroffen. Dit zal vaak een afbetalingsregeling betreffen. Code 2 geeft aan dat de vordering of het restant van de vordering opeisbaar is gesteld. Code 3 geeft aan dat er een bedrag van minimaal 250 euro is afgeboekt. Code 4 tenslotte wordt afgegeven wanneer de kredietnemer onbereikbaar is gebleken.

Gevolgen van een BKR registratie

Een BKR registratie hoeft niet in beginsel problematisch te zijn. Zoals gemeld worden alle kredieten met een looptijd van meer dan drie maanden, en een bedrag tussen de 500 en 125.000 euro betreffend, gemeld bij het BKR. Ongeveer 95 procent van alle kredietverstrekkingen “loopt goed af”, er ontstaat geen betalingsachterstand en er wordt voldaan aan de betalingsverplichtingen. Indien je wel geregistreerd bent, zijn er waarschijnlijk moeilijkheden bij het afsluiten van een nieuwe lening. De voorwaarden zullen strenger zijn, of er wordt besloten je helemaal geen krediet te verstrekken.
BKR registratie of niet, slechts de kredietverstrekker bepaalt of je een krediet krijgt, en nooit het BKR. De BKR levert slechts informatie aan, op basis waarvan de kredietverstrekker een beslissing kan nemen.